Klubbar

I Karleby månadens 2. måndag kl 18.00 Rantakatu 6, 67100 Kokkola.
På klubbkvällarna bjuder föreningen på kaffe med dopp.
Under klubbkvbällarna försöker vi ordna program och en uppdaterad lista over programmet hittas på föreningens hemsida och informerets i Keskipohjanmaa -tidningen.

Jakobstadsnejdens MS/neuroklubb ordnar klubbkvällar sista onsdagen varje månad kl 18.00 på ABC. Som dragare fungerar Lis-Mari Riska.

Alla är vällkommen, nya och gamla medlemmar!