Information om föreningen

En egen förening för sjukdomsdrabbade och anhöriga i Mellersta Österbotten

Mellersta-Österbottens neuroförening är en organisation för människor med MS och sällsynta neurologiska sjukdomar och för deras anhöriga som ger dig information och kamratstöd. Föreningen ordnar också motionsaktiviteter med låg tröskel och bedriver lokalt påverkansarbete. Föreningen är en av Finlands Neuroförbundets 25 medlemsföreningar.