Bli medlem

Du kan gå med i föreningen som patient-, anhörig- eller stödmedlem. Som medlem får du delta i föreningens aktiviteter. Dessutom får du tillgång till Neuroförbundets medlemsförmåner. Ett medlemskap är samtidigt ett ställningstagande till stöd för sjukdomsdrabbades och anhörigas rättigheter.

Medlemsavgiften för året 2024 är 20 €/medlem.

Utforska medlemsförmånerna på Neuroförbundets webbplats. Här hittar du ansökningsblanketten för medlemskap: Neuroliiton liittymislomake (neuroliitto.fi). Klicka på språkknappen (På svenska) i balken uppe till höger.

  • Du kan gå med som patientmedlem om du har MS eller en sällsynt neurologisk sjukdom.
  • Du kan gå med som anhörigmedlem om du är make, maka eller sambo, förälder, barn eller syskon till någon som är sjuk. Vi är en förening för hela familjen.
  • Stödmedlemskapen är avsedda för alla som vill understöda föreningens arbete. Både privatpersoner och organisationer kan bli stödmedlemmar.